www.beklenenmehdiveisa.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

1. Hz. Mehdi Hicri 1400'de Gelecektir. >>>
2. Hz. Mehdi Bediüzzaman'dan Bir Asır Sonra Gelecektir. >>>
3. Hz. Mehdi Mübarek, Nurani Bir Şahıstır >>>
4. Hz. Mehdi Seyyid (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) Olacaktır. >>>
5. Hz. Mehdi Hilafet Merkezinin Bulunduğu Yerden (İstanbul'dan) Çıkacaktır. >>>
6. Hz. Mehdi Acib (Hayranlık Uyandıran, Benzeri Görülmeyen) Bir Şahıstır. >>>
7. Bediüzzaman Hz. Mehdi'ye Zemin Hazırlamıştır. >>>
8. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin "Bir Eri, Neferi ve Öncüsü" Olduğunu Söylemiştir. >>>
9. Hz. Mehdi'yi Risale-i Nur ya da Müellifi Sanmak Hatadır. >>>
10. Bediüzzaman'ı Mehdi Zannetmek, Karıştırmadan Kaynaklanan Bir Yanlışlıktır (iltibas ve sehivdir). >>>
11. Hz. Mehdi, Bediüzzaman'ın Fikri Mücadelesinin Asıl Sahibidir. >>>
12. Risale-i Nur'u En İyi Anlayacak, Çözecek ve Anlatacak Olan Kişi Hz. Mehdi'dir. >>>
13. Hz. Mehdi çalışmalarında Risale-i Nur'dan faydalanacaktır. >>>
14. Hz. Mehdi'nin Talebelerinin Sayısı Az Olacaktır; Ancak Manen Bir Ordu Kadar Kuvvetli ve Kıymetli Olacaklardır. >>>
15. Büyük Mehdi'nin Özellikleri, Sabık Mehdi'lerin Özelliklerinden Farklıdır. >>>
16. Hz. Mehdi 14. Yüzyılın Müceddididir. >>>
17. Hz. Mehdi En Büyük Müceddid ve En Büyük Müctehiddir. >>>
18. Hz. Mehdi'nin 'Büyük Mehdi' Ünvanını Almasının Sebebi, Diğer Müceddidlerin Üç Büyük Görevi Birarada Yapamamış Olmasıdır. >>>
19. Hz. Mehdi En Büyük Müceddid Olarak İçtihad Yetkisine Sahip Olacak ve Mezhepleri Kaldıracaktır. >>>
20. Hz. Mehdi Geldiğinde Maddeci ve Tabiatçı (Materyalist ve Darwinist) Felsefe Yaygın Olacaktır. >>>
21. Ahir zamanda Deccal dinsizliği temsil edecektir. >>>
22. Hz. Mehdi, Darwinist ve Materyalist Felsefeyi Tam Olarak Susturacaktır. >>>
23. Hz. Mehdi Görevlerini Üç Ayrı Safhada Gerçekleştirecektir. >>>
24. Hz. Mehdi'nin Siyaset Aleminde, Diyanet Aleminde, Saltanat Aleminde Üç Büyük Görevi Olacaktır. >>>
25. Daha önce bu üç büyük görevi aynı anda yerine getirebilen olmamıştır. >>>
26. Hz. Mehdi'nin siyaset alemindeki görevi. >>>
27. Samimi İman Sahipleri Hz. Mehdi'nin Yardımcıları Olacaktır. >>>
28. Bu dönemde Hz. İsa ikinci kez yeryüzüne inecektir. >>>
29. Hz. İsa ahir zamanda Hristiyanlığı temsil edecektir. >>>
30. Hz. İsa ve Hz. Mehdi ilk ortaya çıktıkları dönemlerde çok az sayıda insan tarafından tanınabileceklerdir. >>>
31. Yeryüzüne ilk indiği dönemde Hz. İsa'yı yanlızca yakın çevresi tanıyabilecektir. >>>
32. Hz. İsa Bu Dönemde Hz. Mehdi'ye Tabi Olacak ve Onun Arkasında Namaz Kılacaktır. >>>
33. Hz. Mehdi Hristiyan Alemiyle İttifak Edecek ve Dinsizliği Mağlup Edecektir. >>>
34. Hz. Mehdi önderliğinde, Müslüman ve Hristiyan dünyasının hak din adına ittifak etmesinde üç önemli şartın birarada gerçekleşmesi gerekmektedir. >>>
35. Hristiyanlık, Üçleme ve Hurafelerden Arınarak İslamiyet'e Tabi Olacaktır. >>>
36. Hz. Mehdi İslam Dünyasının Önderi Olacaktır. >>>
37. Hz. Mehdi İslam Birliğini Sağlayacaktır. >>>
38. Hz. Mehdi'ye İslam Birliğinin Sağlanmasında Geniş Bir Kitle Yardım Edecektir. >>>
39. Hz. Mehdi Peygamberimiz (sav)'in Sünnetini İhya Edecek (yeniden canlandıracak)tır. >>>
40. Hz. Mehdi Hakimlik Vasfını Taşıyacaktır. >>>
41. Hz. Mehdi Kutub-u Azam (Müslümanların kendisine bağlandıklarını en mübarek zat) Olacaktır. >>>
42. Hz. Mehdi'nin Faaliyetlerinin Çapı Çok Geniş Olacak, Dünya Çapında Hizmetler Gerçekleştirecektir. >>>
43. Hz. Mehdi İman Hakikatlerini Neşr Edecek, Yani Kitle İletişim Araçları Aracılığıyla Yayacaktır. >>>
44. Hz. Mehdi Ahir Zamandaki Tüm Fitneleri Tam Anlamıyla Etkisiz Hale Getirecektir. >>>
45. Hz. Mehdi İslam Alemini Zulümattan Kurtaracaktır. >>>
46. Hz. Mehdi İslam Alemini Hak Yola Sevk Edecektir. >>>
47. Hz. Mehdi'ye Büyük Bir Maddi Kuvvet Verilecektir. >>>
48. Hz. Mehdi, Büyük Saltanat ve Kuvvet Sahibi Olacaktır. >>>
49. Hz. Mehdi'nin İcraatleri Büyük Yankı Uyandıracak, Görkemli Olacak; Tüm Dünya Bu Gelişmelere Şahit Olacaktır. >>>
50. Hz. Mehdi Tüm Dünyaya Barış, Adalet ve Hakkaniyet Getirecektir. >>>
51. Hz. Mehdi İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanç ve uygulamaları ortadan kaldıracaktır. >>>
52. Bediüzzaman Mehdilik Konusunu Reddedenlerin 'İmanları Zayıf ve Enaniyetleri Kavi' Kimseler Olduklarını Belirtmiştir. >>>
 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.beklenenmehdiveisa.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ