www.beklenenmehdiveisa.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

MEHDİ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

1 Sağ Bacağında Siyah Bir İz Vardır >>>
2 Alnında Bir Ben Vardır >>>
3

Alnında Bir İz (Yara İzi) Vardır >>>

4 Çekik Gözlüdür >>>
5 Sırtında Yaprak Şeklinde Bir Ben Vardır >>>
6 Hz. Mehdi Peygamber Efendimizin Soyundandır >>>
7 Hz. Mehdi'nin Yüzü Güzel ve Nurludur >>>
8 Omuzunda Nübüvvet Mührü Vardır >>>
9 Rengi Arap Rengidir >>>
10 Hz. Mehdi'nin Endamı Beni İsrail Gibidir >>>
11 Mehdi, Orta Boyludur >>>
12 Uylukları Uzundur >>>
13 Geniş Vücutludur >>>
14 Karnı Geniştir >>>
15 Burnu Güzeldir >>>
16 Saçı Siyahtır >>>
17 Yanağında Ben Vardır >>>
18 Alnı Açık ve Geniştir >>>
19 Sakalı Bol ve Sıktır >>>
20 Kaşı Kavislidir >>>
21 Dişleri Parlaktır >>>
22 Yürüyüşü >>>
23 Çıktığında 30'lu Yaşlarında Olacaktır >>>
24 Heybetli bir Şahıstır >>>

Soyu (Nesebi)

Hz. Ali'nin (r.a.) rivayetine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Kıyametin kopması için zaman da sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah (c.c.) benim Ehl-i Beytimden bir zatı (Mehdi'yi gönderecek.)
Sünen-i Ebu Davud, 5/92

Hz. Ali (r.a.) den rivayet edilmiştir; Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
El-Mehdi , bizden Ehl-i Beyt'tendir.

Said b. el Müseyyeb (r.a.) dan, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Mehdi, kızım Fatima'nın neslindendir.
Sünen-i Ibn Mace, 10/348

Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir kişidir.
Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , 13

İbnu Mes'ud: "Resulullah yahut da şöyle buyurmuştu der: "...Ehl-i beytimden birini, ki bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismi de babamın ismine uyar. Bu zat, yeryüzünü, -eskiden cevr ve zulümle dolu olmasının aksine- adalet ve hakkaniyetle doldurur."
Tirmizi, Fiten 52, (2231, 2232)

Benim Ehl-i Beytimden bir şahıs bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez. (En-Necmu's Sakıb, Ukayli)

"Mehdi, benim çocuklarımdan biridir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir.'' (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi")

"Benim neslimden olan 40 yaşındaki Mehdi'dir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb Elverdi fi Mezhebil Mehdi")

"Mehdi benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir." (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")


Bütün peygamberler birbirinin neslindendir. Mehdi (a.r.) de bu nesilden gelmektedir. Halk arasında bu nesilden gelenlere Seyyid denmektedir. 

İşari manada ayet mealleri:

 2/128- "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver).  Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin."

 3/33- Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;


 6/87- Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik.

 

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.beklenenmehdiveisa.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ